Solceller batteri

Solceller

Lagra din solel med solcellsbatterier.

Ett hushåll använder oftast el under morgon och kväll, medan solcellerna producerar mest el på dagen. Så när solen har gått ner, kan du ändå få energi genom att koppla in ett batteri. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur dina solceller. 

Energimyndigheten tillhandahåller ett investeringsstöd för installation av lagringssystem. Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. För att få stödet ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Stödet kan sökas av privatpersoner.