Solceller BRF

Äger du eller ansvarar för drift av större fastigheter brukar det vara en mycket lönsam investering att installera solceller. Dessutom höjer du miljöprofilen för ditt företag och hjälper samtidigt planeten.

Fler och fler BRF:er upptäcker möjligheten att få billig el direkt från solen. Att sätta solceller på taken i en bostadsrätt ger en direkt effekt på elräkningen samtidigt som BRF:en tar aktiv del i omställningen till en hållbar energiförsörjning.

Att sätta upp en solcellsanläggning på taket är en av de bättre investeringarna en förening kan göra för sina medlemmar. Avkastningen får ni direkt i form av lägre elkostnad samtidigt som ni höjer värdet på fastigheten. För varje kvadratmeter solpanel som ni sätter på taken minskar koldioxidutsläppen med 65 kg per år