Solceller fritidshus

Många fördelar med solceller på fritidshuset

Att montera solceller på sitt fritidshus är en bra investering men också mycket praktiskt. Solcellerna producerar normlat mer el än vad som görs av med i ett fritidshus.
Dessutom producerar de el när huset inte används och står på så vis i princip för hela underhållselen.

LEARN MORE