Industritak

Solceller företag

För dig som äger eller ansvarar för större fastigheter är det enkelt att få ihop kalkylen med solenergi på taket.

Vi på Photonic är vana att göra analyser på större installationer för att se vilka möjligheter som finns för just dig och dina fastigheter.

LEARN MORE