Solceller

Solceller

Solceller

Hur fungerar solceller?

Solceller sitter ihop på solpaneler som monteras på tak eller fasad. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning. Genom ledningar på cellen bildas likström.

En växelriktare omvandlar likström till växelström och denna behövs i fastigheten för att elen ska kunna användas.

En solcellsanläggning generar upp till 150W per kvadratmeter och mellan 50-150 kwh elenergi per kvadratmeter och år.

LEARN MORE