Solel

Du kan bidra till mer förnybar energi genom att omvandla solljus till el, s.k solel.

Solel, eller solkraft, är el producerad med solenergi i ett solkraftverk. Detta görs med hjälp av bl a solceller. Solens kraft är stor och kan hjälpa till att förbättra miljön och klimatet.

Solelen som du inte förbrukar d.v.s. överskottet kan du sälja. Med hjälp av solceller och solpaneler bidrar du mycket till framtiden!