Elpriser

Kan jag sänka min elkostnad?

Mängden el som solceller producerar, elpriset och din elanvändning kommer att variera mellan år och därför kommer intäkten från försäljningen av el att variera. Elkostnaden är därför lite svår att räkna ut. Men det finns historisk data på hur mycket solenergi som strålar in på olika geografiska platser. Det är denna data vi använder när vi gör simuleringar på olika projekts energiproduktion.

Men man kan säga att det för privatpersoner som är mikroproducenter, dvs har en anläggning som är mindre än 42,5kW finns det i huvudsak 3 faktorer som styr vad man tjänar.

Elpriset på ditt avtal

Det finns idag många elbolag som slåss om kunderna och alla har olika erbjudanden för att köpa solel från dig. Så lägg lite tid på att hitta de som har bäst erbjudande. Grundpriset bestäms av spotpriset på den Nordiska elbörsen. Men många erbjuder högre pris än spotpriset på börsen så det lönar sig att fråga flera elbolag.

Elcertifikat

Har man en lite större anläggning, helst 12kW och över kan det vara lönsamt att producera elcertifikat. Elcertifikat är ett värdepapper som visar att man producerat förnybar energi. Man får ett då ett certifikat för varje MWh (megawatt=1000kW). Dessa certifikat kan man sedan sälja på en marknad där företag får köpa certifikaten. Priset på certifkaten varierar över tid men stiger generellt över tiden. Priset som man får typiskt mellan 5-20 öre/kWh. Certifikaten räknar in all el som solanläggningen producerar, även den du själv gör av med. Så man kan säga att du får betalt även för den el du själv konsumerar om du har elcertifikatsmätare.

Skattereduktion för solel

Som mikroproducent får du också ett skatteavdrag på din deklaration för varje kWh du ha sålt ut på elnätet. Detta uppgår till 60 öre idag, dock max 18000kr per år.