Förnybar energi

Vad innebär förnybar energi?

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas och inte kommer att ta slut, t.ex vattenkraft, vindkraft och solenergi. Tekniken går snabbt framåt och solenergi väntas spela en avgörande roll i det framtida energilandskapet. Något vi märker på det stora intresset av solel.

Förnyelsebar energi är i stor utsträckning beroende av solen. Det är solen som skapar de vindar som vindkraften drar nytta av och givetvis den värme som solpaneler omvandlar till energi. 

Hur starkt solen lyser kan inte påverkas av oss människor och solen är en närmast outsinlig resurs när det gäller energi. 
Det enda vi behöver göra är att täcka tillräckligt stora ytor med sol- eller vindkraftverk. Även vattenkraften är indirekt en följd av rörelser som orsakas av solen. Om vi lär oss använda förnyelsebar energi, som exempelvis solceller, på ett mer kostnadseffektivt sätt, kan vi i förlängningen göra oss helt oberoende av fossila bränslen. Det innebär mindre utsläpp och mindre klimatpåverkan.

Ta reda på hur du kan få förnybar energi