Lagring och laddning

Hur många mil har du på taket?

Har du laddbar bil så kan du givetvis omvandla din producerade el till mil i bilen. Vi på Photonic har olika system för laddning och lagring. Det kan vara allt från en enkel laddstolpe som gör att du kan ladda din bil lite snabbare än med ett vanligt eluttag, till att du vill lagra energi som produceras när du är på jobbet och föra över till bilen när du kommer hem. Möjligheterna är oändliga och vi kan anpassa systemet efter just dina behov och förutsättningar.

Kontakta oss

Laddstolpar

En laddstation kan bestå av ett eller flera uttag med olika nivåer av effekt. En vanlig enkel laddstolpe kan ge allt från 3600W upp till 22kW, beroende på vilken effekt som finns att tillgå i fastigheten. Har man tillgång till mer kraft i  t ex industrifastigheter eller om man har ett ladugårdstak kan det vara mångdubbelt mer. Det finns också laddstationer med flera laddpunkter som möjliggör laddning av flera fordon samtidigt.

LEARN MORE