Vi är Photonic!

Photonic Power Systems AB är ett företag som projekterar, installerar och driftsätter helhetslösningar inom solenergi.

Våra projekt är både stora och små, för både privat och företagskunder. Vi har egen personal för alla de olika stegen i ett projekt med solceller. Allt från ingenjörer för energikalkyler och lastberäkningar, till montörer och elektriker för installation och driftsättning. Vi sköter också kontakter med myndigheter och elnätsföretagen. Vi är helt enkelt din helhetsleverantör – inga projekt är för små eller för stora.

Hör av dig idag!

Hör av dig!