Solceller batteri

Lagra din el från solen med batteri

Ett hushåll använder oftast el under morgon och kväll, medan solcellerna producerar mest el på dagen. Så när solen har gått ner, kan du ändå få energi genom att koppla in ett batteri. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur dina solceller. 

När detta görs hamnar ofta elräkningen på minus – dvs du får tillbaka pengar istället för att köpa el. 

Elbil och solceller Har du dessutom en elbil blir det mycket lönsamt med att kombinera solpaneler med batteri då bilen laddas med egenproducerad el under natten.

Bidrag för batterier
I Sverige får man dessutom bidrag för att investera i batterier om man har en anläggning som producerar förnybar energi.
Stödet ges till högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor.
Stödet kan sökas av privatpersoner.

Skaffa solceller med batteri från oss!