Solceller för villa

När det blir snyggt med solceller på villa

Förutom energiproduktionen och miljönyttan är det ofta viktigt att solpanelerna på en villa också blir estetiskt tilltalande. Vi på Photonic har olika system för att anpassa just ditt tak till de förutsättningar och önskemål som du har.

Vilken takbeläggning har ditt hus?

Vilken takbeläggning man har och dess skick är faktorer som spelar in. Är taket gammalt och behöver bytas så kan det vara mycket lönsamt att installera takintegrerade solpaneler. Det är viktigt att taket och underlagen är i gott skick då panelernas livslängd är 30 år. Det har även betydelse för infästning av takkrokar att läkt och takstolar är i god kondition. Oavsett vilket tak du har på din villa eller ditt fritidshus så har vi ett system som passar och kommer att hålla lång tid framöver. Givetvis gör vi alla belastningsberäkningar kostnadsfritt för just ditt tak.

Hör av dig så kollar vi på ditt tak
Tegel

Den absolut vanligaste takbeläggningen på villor och fritidshus är tegel. Då fäster man s.k. takkrokar som skruvas i takstolen. Krokarna går in under tegelpannan vilket innebär att samtliga tegelpannor ligger kvar när krokarna är monterade. Ofta behöver tegelpannan slipas lite för att kroken inte skall ligga mot tegelpannan.

Papptak, tjärpapp

En annan vanlig takbeläggning är papptak. Dessa tak är ofta platta eller med låg vinkel. Då man skall undvika att penetrera pappen för att undvika vattenskador, så finns det speciella montagesystem för solpaneler. Är det låg vinkel (<5°) använder man ett system som man ställer ovanpå pappen. Dessa står på fötter och består av ett skyddande mjukt material för att inte skada pappen. Systemet hålls på plats med hjälp av balastvikter. Har man en större vinkel på sitt papptak placerar man fixturer i form av kvadratiska metallplåtar som sedan kläs in i papp och på så vis håller fast installationen. I dessa plåtar skruvas sedan själva fixturen för solcellen.

Plåttak

Plåttak finns i lite olika typer. Det kan t ex vara falsat eller korrugerat. Oavsett vilket plåttak du har, så är det liknande system för att hålla konstruktionen på plats. Är det ett falsat tak, så klämmer man fasat fixturer i falsarna. Är det andra typer av plåttak är det vanligt att man nitar fast fixturerna med en speciell vattentät nit.