Solceller

Vad är en solcell?

Solcellen är den minsta aktiva beståndsdelen i solpaneler. Det är solcellen som omvandlar solens ljus till elektricitet. Detta kallas den fotovoltaiska effekten och innebär att när en solcell träffas av fotoner från solen omvandlas ljusets energi (fotoner) till elektrisk energi (elektroner).
Solcellerna sitter sedan sammankopplade på en solpanel som är det som är produkten som monteras på tak eller fasad.
Solpanelerna kopplas sedan i sin tur samman och bildar det vi kallar för en sträng. Ofta är det upp till 15 solpaneler i en sträng och en installation består ofta av flera strängar.

Dessa strängar kopplas sedan till en växelriktare eller inverter som det också kallas. Och ut från denna kommer sedan energi som går att koppla in på vårt gemensamma elnät.

En solcellsanläggning generar upp till 150W per kvadratmeter och mellan 50-150 kwh elenergi per kvadratmeter och år.

Skaffa solceller du också!
Solpanel med 50st solceller