Solcellsbidrag

Statligt solcellsbidrag

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet.
Energimyndigheten ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.
Du kan få stöd med ett engångsbelopp som täcker upp till 20% av investeringskostnaden. Om du söker för ett företag måste du ansöka innan du påbörjar arbetet med installationen. Övriga sökanden kan ansöka inom sex månader efter att de påbörjat installationen. Stödet betalas sedan ut i efterskott.

Regeringen och riksdagen beslutar hur mycket pengar som får fördelas i solcellsstöd. 
Det finns också ytterligare ett stöd för den som väljer att satsa på batteri tillsammans med solenergi. Då kan stödet uppgå till 60% av investeringen för batteri samt tillhörande elektronik.

Skaffa solenergi idag