Solel

Solel är vår framtid

Solel är relativt nytt i Sverige även om det funnits några år i mindre skala. Men globalt så har solel använts länge och är på många håll väl utbyggt.
Vi har mycket goda möjligheter i Sverige att ta del av solens kraft och solel är och kommer att vara en helt avgörande faktor för omställningen till fossilfri el.
Behovet av el ökar konstant då omställningen från fossil energi i stor utsträckning ersätts med elenergi. 
Solelen är helt utsläppsfri och samtliga våra produkter är framställda med minimala fossila avtryck. 

Att investera i solel är idag en mycket gynsam affär då avkastningen, eller räntan, som man får på investeringen ofta är mellan 6-10% – då räknat från första dagen.
En normal solelsanläggning brukar betala tillbaka sig inom 7-10 år beroende på vilka komponenter som används samt vilken storlek den har. 

Be oss skicka ett förslag till dig!