Solenergi

Produkter för solenergi

För oss är det kvalitet och livslängd som gäller

När man står inför att investera i solceller är det en långsiktig investering man gör. Investeringen räknar man normalt sätt hem på mellan 7-10 år, beroende på storlek och konfiguration. Men anläggninen skall fungera och leverera energi till ditt hus i 30 år.

Väljer du Photonic får du också ett system som garanterat klarar detta. Samtliga produkter som vi arbetar med levereras med minst 25 års garanti.

SOLPANELER

Solpanelen är en enhet som består av ett antal sammankopplade solceller, ofta 60st eller 72st. Dessa celler producerar energi när de utsätts för ljus. En solelsanläggning består ofta av flera sammankopplade solceller.

En solpanel graderas utifrån vilken maximal effekt den kan generera – s.k. peak effekt (Wp, Watt peak) Ju högre effekt en solpanel kan generera, ju mer energi får man ut från den under ett år. Vilken panel man väljer beror på förutsättningar, både ekonomiskt och tekniskt.

Solpaneler
VÄXELRIKTARE

Växelriktare kallas den enhet som solpanelerna är kopplade till. Solpanelerna producerar el i form av likström.

Växelriktaren har till uppgift att omvandla likström till växelström så att den kan användas i hemmet eller säljas ut på elnätet. Växelriktaren har också till uppgift att optimera uttaget från solpanelerna. Detta görs med fler smarta system som sitter i växelriktaren. En viktig del är s.k. MPPT (Maximum Power Point Tracking). MPPT innebär att växelriktaren utifrån ett antal förutsättningar hela tiden ser till att solanläggningen genererar optimalt med energi. Växelriktaren kopplas in direkt efter elmätaren i fastigheten. Större anläggningar kan bestå av flera växelriktare.

Växelriktare
TAKSYSTEM

För att montera solpaneler på ett tak krävs att man använder ett montagesystem för tak.

Dessa är anpassade för bl.a. vilken typ av tak och vilket klimat man har. Ett taksystem i Sydeuropa ser helt annorlunda ut jämfört med ett som skall fungera i norra Sverige. Det finns en stor marknad med dessa system och många klarar inte kraven vi har i Sverige. Vi på Photonic utför alltid beräkningar för snö- &vindlast på just ditt tak. Detta är något som är extremt viktigt att göra, då variationen är stor beroende på var man bor. Gör man inte detta finns risk för problem längre fram. Oavsett vilken leverantör av solpaneler du väljer skall detta alltid kontrolleras.

Taksystem
INSTALLATION

Vi på Photonic har egen utbildad personal för drift och installation samt elektriker för inkoppling av din anläggning på nätet. Vi bevakar hela processen och du får en personlig kontakt som följer ditt projekt från början till slut.

Vi följer ett strikt kvalitetsprogram och du som kund får full dokumentation med kontrollpunkter och detaljer om just din installation.

Installation