Solfångare

Omvandlar sol till värme

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler.

Solfångarna ger framförallt värme under sommaren, övriga tider på året behöver anläggningen kompletteras med ett annat värmesystem, som t.ex en ved- eller pelletspanna, elpanna eller värmepump.