Solvärme

Solvärme till skillnad från solel

Ett vanligt villatak i Sverige tar emot ca sex gånger så mycket energi som villan förbrukar. I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solenergin omvandlas till el.

Eftersom solvärme finns i stora mängder främst under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret, men väljer du ett kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst. 

För anläggningar som har ett stort behov av värme och varmvatten under sommaren, som till exempel utomhusbad, idrottsanläggningar, simhallar och campingplatser, är solfångare ofta lämpliga att installera. Här kommer solvärmen till sin rätt.