Växelriktare / Inverter

Växelriktare / Inverter

Vad gör en växelriktare eller inverter?

Växelriktaren kan liknas vid solanläggningens hjärna. Här finns intelligens för att styra och fördela energin som solpanelerna genererar. Den huvudsakliga uppgiften är dock att omvandla likström (DC) till växelström (AC) som sedan kan användas i fastigheten eller säljas ut på elnätet. Det är också här som information om produktion av energi och momentan effektgenerering kan läsas ut. Normalt sett är växelriktaren uppkopplad till internet så att du kan se information över tid hur just din solanläggning fungerar.

Vilken växelriktare ska jag välja?

Valet av växelriktare eller inverter är lika viktigt som valet av solpaneler. Men det som främst avgör vilken växelriktare man ska ha, är storleken på anläggningen samt hur förhållanden för skuggning av solpanelerna ser ut. Vi på Photonic hjälper dig att hitta rätt. Vid större system har man ofta flera växelriktare som samverkar.

Optimering

En viktig uppgift för växelriktaren är att optimera energiproduktionen vid en given solinstrålning beroende på belastning m.m. Detta kan försvåras vid skuggning och då kan man hjälpa växelriktaren genom att på paneler som utsätts för skugga installera en s.k. optimerare.

Har man komplex skuggbildning på sitt tak finns särskilda växelriktare som optimerar energiproduktionen för varje enskild panel.
Verkningsgrad

Vid omvandlingen från likström till växelström försvinner en del energi i form av värme. Skillnaden mellan energin i likströmmen jämfört med växelström är verkningsgraden. Denna ligger typiskt sett på ca 95% om systemet är rätt dimensionerat. Enklare växelriktare kan också generera sämre växelström (s.k. oren sinuskurva), vilket också påverkar verkningsgraden. 

Hör av dig till oss idag!